Capitalbroker.pl pomoc de minimis

Kapitał dla przedsiębiorstw dzięki funduszom strukturalnym są opcją dla usług bankowych i leasingu. Pożyczki ze środków unijnych to mechanizm elastyczny i nie jest uznawany jak dofinansowanie czy dotacja. Jako pomoc de minimis to niezmienne i niskie oprocentowanie. Długi okres spłaty i szeroki wybór zabezpieczeń. Proponowane finansowanie przeznaczone jest również do przedsiębiorstw będących w fazie Start-Up czyli rozpoczynających własny biznes. Dofinansowanie z funduszy strukturalnych ma profil inwestycyjny, albowiem przeznaczone są na rozwój przedsiębiorstw przez nabycie, budowę i modernizację środków trwałych. Część pożyczki, jako dodatek inwestycji można przeznaczyć na środki obrotowe.

Dane firmy:

  • Województwo: Mazowieckie

Statystyki: