Clean System

Zajmujemy się utrzymaniem czystości w placówkach firm. Nadrzędne założenie naszej działalności to zapewnienie usług na wysokim poziomie przy utrzymywaniu niskich cen.

Dane firmy:

Statystyki: