Agro Diogra - Sprzedaż i rozsiewanie wapna nawozowego

Szukając na rynku nawozów rolniczych naturalnego i wysokiej klasy wapna nawozowego skorzystaj z firmy Diogra Agro. To oficjalny dystrybutor wapna Gruntical powstałego na skutek zmielenia wapienia dolnokarbońskiego ze złoża w Czatkowicach. Agro Diogra prowadzi sprzedaż w powiecie oświęcimskiego w Małopolsce. W ich asortymencie można znaleź wapno magnezowe, nawozowe węglanowe, pyliste w big-bagach. Jako dystrybutor gwarantuje wysoką jakość wapna nawozowego. Wapno rolnicze można wykorzystać na wielu rodzajach gleb z przeznaczeniem do upraw rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych, bezorkowych oraz stawach hodowlanych.

Dane firmy:

  • Firma: AGRO Diogra
  • Adres: ul. Czarcza 25
  • Kod pocztowy: 32-640
  • Miejscowość: Graboszyce
  • Telefon: 501020263

Statystyki: