Internet Katowice

Internet symetryczny jest połączeniem punkt-punkt, w którym transmisja danych odbywa się z gwarantowaną i jednocześnie maksymalną szybkością ( do 10Gb), dostępną na poziomie warstwy łącza danych. Nasze usługi kierujemy do wszystkich klientów, którzy chcą korzystać z najwyższej jakości rozwiązań, ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Platforma telekomunikacyjna pozwala na transmisję danych poprzez łącza o przepustowości portów do 1000Mb/s. Umożliwia przesyłanie wszystkich rodzajów danych – nie tylko dowolnego typu informacji zawierających bardzo duże zbiory danych, ale także obrazu i dźwięku, a co za tym idzie – stosowanie internetowych technik multimedialnych. To stałe połączenie Państwa firmy w Centrum Katowic z zasobami sieci Internet o gwarantowanej przepływności – 100%/24h. Oparte na niezawodnej technologii światłowodowej, pozwala na swobodną wymianę informacji z całym światem. Usługa zapewnia najszybszy na rynku transfer danych w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Wydzielone łącza na świat są przeznaczone wyłącznie dla potrzeb naszych Klientów.

Dane firmy:

Statystyki: