Rachunekwbanku.pl

Fundamentalną rozbieżnością pomiędzy kontem oszczędnościowym a osobistym jest to, że do sumy, którą wpłaciliśmy, uwzględniane jest dodatkowe oprocentowanie. Dzięki temu po jakimś czasie dostaniemy fundusze za sam fakt posiadania rachunku. Inaczej niż w przypadku tradycyjnej lokaty mamy możliwość wyciągnięcia części lub pełnej sumy z konta bez utraty udziału procentowego. Powinniśmy zapamiętać, że zazwyczaj transfery z tego typu kont są płatne. Choćby przy drobnej nadwyżce pieniężnej warto odkładać fundusze. Jakkolwiek przy niedużych sumach, kwoty nie będą ogromne, to wyrabiamy bezcenny nawyk oszczędzania.

Dane firmy:

Statystyki: