Angielski Toruń - MrRabbit

Kurs w szkole językowej ma dużą przewagę nad zwyczajnymi możliwościami nauczania w zwyczajnych szkołach. Przede wszystkim prowadzący są otwarci na sugestie i nie powtarzają monotonnie tego samego materiału, jak nauczyciele w szkołach. Kursy często mają dużo większe możliwości, jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt wspomagający naukę, nie nie mają ograniczeń jeśli chodzi o kreatywność. W dodatku prowadzący mają ułatwiony i ciągły dostęp do szkoleń, które pozwalają im poznawanie najnowszych sposobów nauczania wspomagane o nowoczesne technologie. Poza tym, nie jest to następna lekcja w szkole, tylko coś nowego innego, forma spędzenia czasu, przyjemności, wyróżnia się bo nie jest otoczona innymi podobnymi zajęciami. Kurs sięga dalej niż program nauczania i oferuje możliwości szerszego obcowania z językiem. Zajęcia na kursach odbywają się maksymalnie 2 razy w tygodniu, co nie obciąża umysłów najmłodszych i jednocześnie nie zabija ich ciekawości. Publiczna placówka nie ma możliwości poświęcenia uwagi każdemu dziecku indywidualnie. Nie zależy to od kompetencji, lecz zbyt dużej ilości podopiecznych przypadającej na jednego nauczyciela. Dodatkowo klasy w szkołach liczą kilkanaście osób lub więcej i nie są one dzielone na stopnie zaawansowania. Powstaje sytuacja, w której słabsi uczniowie nie mają możliwości na dogonienie reszty. Tracą oni przez to zaangażowanie do nauki i odbija się to na stopniach. Na kursach nikt nie czuje się gorszy i zamiast krytycznej oceny stosowane są o wiele skuteczniejsze motywacje. Dzieci są nagradzane za poprawne odpowiedzi i czują satysfakcję z wysiłku włożonego w naukę. Zachęca je to do następnych sukcesów i buduje silniejsze ambicje niż u pozostałych rówieśników.
To oczywiste, że kurs angielskiego dla najmłodszych odbiega od tego, dla dorosłych, czy młodzieży. Istotne są tutaj metody nauczania oraz zaangażowanie nauczycieli. Maluchy wymagają dużo większego skupienia. Ważne jest, aby ich ciągle pilnować i nie dopuścić do nudy. Dobry kurs to taki, który będzie wyposażony w wykwalifikowaną załogę, która jest oswojona z najnowszymi metodami nauczania. Taki nauczyciel musi być przygotowany do pracy z małymi dziećmi i odbiegająco od normy podchodzić do lekcji. Istotne są metody, w których nie ma miejsca na siedzenie i sztywne rozwiązywanie zadań i zmuszanie do nauki poprzez ponoszenie konsekwencji. Dzieci zdecydowanie najlepiej uczą się poprzez zabawę. Kurs powinien być wyposażony w nieskończoną ilość alternatyw prowadzonych lekcji. Istnieje wiele gier pozwalających na lepsze przyswajanie języka angielskiego. Tego rodzaju gry uczą dzieci przez zabawę, dzięki temu dostrzegamy bardziej nas satysfakcjonujące rezultaty, niż podczas nauki w placówkach publicznych. Kursy charakteryzują się grupami kilkuosobowymi, w których o wiele łatwiej jest poświęcić uwagę na każdym maluchu z osobna. Jest to potrzebne, ponieważ wtedy łatwiej jest zauważyć, czy niektóre z nich nie potrzebują jednak większej uwagi, niż reszta.

Dane firmy:

  • Kod pocztowy: 87-100
  • Miejscowość: Toruń
  • Województwo: Kujawsko-pomorskie

Statystyki: