Wydać Książkę.pl

Z kosztami wydania książki bardzo często wiążą się opłaty za pracę dla pośredników odpowiedzialnych za to zadanie. Chcąc zwiększyć samodzielność autorów w tym zadaniu stworzyliśmy serwis, który umożliwia im wydruk książki bez pomocy pośredników. Sami decydują o formie książki, jej nakładzie a nawet i cenie, co będzie przekładało się na ich wynagrodzenie. Oprócz tego na serwisie jest również oferta premium, która obejmuje wykonanie korekty treści książki, zaprojektowanie okładki a nawet i kampanię reklamową.

Dane firmy:

  • Adres: Grzybowska 85c
  • Kod pocztowy: 00-844
  • Miejscowość: Warszawa
  • Telefon: 224318116

Statystyki: