Kancelaria Notarialna Paulina Kierus-Tunowska

Kancelaria Notarialna Pauliny Kierus-Tunowskiej sporządza akty notarialne bądź dokonuje innych czynności, którym strony chcą, bądź są obowiązane nadać formę notarialną. Czynności najczęstsze, to: poświadczenia podpisu, odpisy, umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy majątkowe małżeńskiej, umowy i protokoły oraz wiele innych.
Kancelaria znajduje się w Gdyni, na ulicy Śląskiej 35/37 lok. 7.

Dane firmy:

  • Adres: Śląska 35/37 lok. 7
  • Kod pocztowy: 81-310
  • Miejscowość: Gdynia
  • Telefon: 503 903 909

Statystyki: