Generalna Dyrekcja Odszkodowań

Firma Generalna Dyrekcja Odszkodowań, której adresem internetowym jest strona gdo. org. pl zajmuje się odszkodowaniami za wywłaszczenia, pomaga także dochodzić roszczeń z tytułu odszkodowania za uciążliwości i uszkodzenia budynku. Firma pomaga swoim klientom bez względu na ich sytuację materialną, a także bez względu na wysokość dochodzonych roszczeń.

Dane firmy:

  • Adres: Marcina Kasprzaka 24
  • Kod pocztowy: 01-211
  • Miejscowość: Warszawa
  • Telefon: 734 735 909

Statystyki: