Terapia DDA Warszawa Śródmieście - Elkader

Pracuję z wszystkimi osobami cierpiącymi z powodu lęków, nerwicy, niskiego poczucia własnej wartości, obniżonego nastroju, depresji, dolegliwości psychosomatycznych. Pomagam osobom z trudnościami z realizacją własnych celów, doświadczającym kłopotów w relacjach i związkach oraz mierzącym się z trudnościami związanymi z seksualnością. Moimi częstymi klientami są często osoby z doświadczeniem traumy rozwojowej: zaniedbania, nadużycia, DDA i DDD.

Dane firmy:

  • Adres: Świętokrzyska 18 lok.224
  • Kod pocztowy: 00-052
  • Miejscowość: Warszawa
  • Telefon: 602 48 90 01

Statystyki: