Neuroaid.pl

W leczeniu udarów bardzo ważna jest rehabilitacja po udarze mózgu. Udar jest bardzo poważnym naruszeniem różnych funkcji, których przywrócenie wymaga długiego czasu, wielkich sił fizycznych, psychicznych i emocjonalnych zarówno samego pacjenta, jak i niemniejszych jego bliskich. Brak terminowego i odpowiedniego leczenia rehabilitacyjnego prowadzi do nieodwracalnych zmian anatomicznych i funkcjonalnych, w tym przypadku osoba pozostanie głęboko niepełnosprawna. Powrót do zdrowia po udarze jest podobny do procesów zachodzących podczas rozwoju dziecka w pierwszych miesiącach i latach życia.

Dane firmy:

Statystyki: