Medsen Białystok

Logopeda to specjalista zajmujący się wczesnym wykrywaniem i korygowaniem różnych wad wymowy nie tylko u dzieci, ale także u osób starszych. Główną grupą docelową logopedy są dzieci w wieku przedszkolnym. Specjalista posiada specjalne umiejętności poprawiania wymowy poszczególnych głosek, sylab, wyrazów, całych zdań i fraz. Logopeda pracuje z dziećmi z wadami wzroku, słuchu i rozwoju intelektualnego. Oprócz korygowania wymowy dźwiękowej specjalista zajmuje się rozwojem myślenia, pamięci i postrzegania otaczającego dziecka świata.

Dane firmy:

Statystyki: