Mandala Centrum Psychoterapii w Częstochowie

Mandala to psychoterapeutyczne centrum, które działa w Częstochowie od 2015 roku. Specjalizuje się w podejściu Gestalt i poznawczo-behawioralnym, kadra psychoterapeutyczna jest certyfikowana i poddaje swoją pracę systematycznej superwizji. Mandala pracuje z osobami powyżej 15 roku życia, które cierpią na różnego rodzaju trudności natury emocjonalnej i psychicznej, takie jak depresja, nerwica, stany lękowe i ataki paniki, zaburzenia odżywiania, trudność w trzymaniu emocji, nieumiejętność tworzenia relacji, zaburzenia osobowości itp. Mandala prowadzi terapię indywidualną oraz grupową, oferuje również spotkania konsultacyjne i psychoedukacyjne. Zapraszamy, lokalizacja jest znakomita.

Dane firmy:

  • Adres: Aleja Wolności 22
  • Kod pocztowy: 42-200
  • Miejscowość: Częstochowa

Statystyki: