Korekta tekstów - Katarzyna Wróbel

Zawodowo zajmuję się korektą tekstów pod kątem poprawności językowej. Wykonuję zlecenia redakcji i korekty tekstu dla przeróżnych klientów - od wydawnictw poprzez naukowców aż po autorów książek. Korektę przeprowadzam na tekście przesłanym e-mailem, wprowadzając poprawki w trybie śledzenia zmian lub w formie komentarzy. Ten drugi tryb stosuję w korekcie po składzie, w plikach pdf. W przypadku poprawiania prac doktorskich lub magisterskich oferuję także możliwość dostosowania formatowania pracy do standardów danej uczelni.

Dane firmy:

Statystyki: