Sprawdziany.pl Sprawdziany do szkoły podstawowej

sprawdziany. pl to portal napisany przez profesjonalny zespół koncentrujący się w głównej mierze z nauczycieli z długoletnim doświadczeniem. W naszej bazie uczeń znajdzie kilkaset opracowanych sprawdzianów do wszystkich kategorii szkoły podstawowej kompatybilnych z obecnym rokiem szkolnym. Wszystkie testy zostały opracowane tak, by były jak najpodobniejsze tym, które uczeń rozwiązuje podczas rzeczywistego testu w grupie podstawowej. Dzięki naszym sprawdzianom uczeń przyswaja właśnie taką informację, jaka z gwarancją pomoże mu osiągnąć bardzo dobre oceny na jakichkolwiek egzaminach w szkole.
Na naszej stronie uczeń znajdzie sprawdziany ze wszystkich przedmiotów do wszystkich klas szkoły podstawowej. Sprawdziany z chemii, sprawdziany z wiedzy o społeczeństwie WOS, testy z języka polskiego, testy z biologii, sprawdziany z geografii, sprawdziany z przyrody, sprawdziany z fizyki, testy z historii.

Dane firmy:

Statystyki: