Program antyplagiatowy Rapidus

System Rapidus ofertuje nielimitowane sprawdzanie zawartości plagiatu w pracy dyplomowej i każdym innym dokumencie. W cenie 29 zł otrzymasz nielimitowane konto ważne miesiąc. Rapidus antyplagiat jest wykorzystywany przez m. in. studentów, uczelnie, muzea. Za pomocą Systemu Rapidus sprawdzisz oryginalność każdego tekstu. Wyznajemy zasadę najwyższej jakości, każdy plik jest starannie sprawdzany. Po zakończonej analizie otrzymasz szczegółowy raport zawierający m. in. poziom plagiatu, źródła zapożyczeń.

Dane firmy:

Statystyki: