NCES Centrum Usług Eksperckich

NCES Centrum Usług Eksperckich od wielu lat zajmuje się szeroko pojętymi usługami eksperckimi z dziedzin rozwiązań IT wspomagających wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania opracowanych zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001, ISO 22000 lub ISO 27001. Specjalizuje się też w szkoleniach z zakresu wspomnianych systemów i innych szkoleniach kompetencji miękkich. Ponadto projektuje i wdraża zintegrowane sys­temy do elek­tro­nicz­n­go obie­gu do­ku­mentacji. Systemy informatyczne dedykowane są firmom posiadającym wdrożone zintegrowane systemy zarządzania jakością oparte o rozmaite normy ISO.

Dane firmy:

  • Kod pocztowy: 15-540
  • Miejscowość: Białystok
  • Województwo: Podlaskie

Statystyki: