Traidenis-Pol Sp. z o.o.

W naszej firmie od ponad 20 lat swym polskim i zagranicznym klientom dostarczamy przydomowe oczyszczalnie ścieków NV, jak i również biologiczne oczyszczalnie ścieków HNV, zbiorniki z żywicy poliestrowej GRP. Możemy również zaoferować specjalne separatory substancji ropopochodnych, przepompownie ścieków, a także zbiorniki modułowe. Posiadamy modele o odmiennej wielkości czy też zastosowaniu.

Dane firmy:

  • Ulica: Gołdapska 31
  • Kod pocztowy: 19-400
  • Miejscowość: Olecko
  • Telefon: 734 000 734
  • Województwo: Warmińsko-mazurskie

Statystyki: